Flora intestinala si sanatatea ta

În ultimul timp, tot mai multe cer­cetări ştiinţifice s-au axat pe le­gă­tura dintre colon, microflora spe­cifică şi sănătatea umană, iar re­zul­tatele aces­tor cercetări ne-au lărgit orizontul de cunoştinţe. Până la sfârşitul secolului 20, se credea că la nivelul colonului au loc doar procese de reabsorbţie a apei şi ionilor şi de condensare a alimentelor ingerate, însă astăzi se ştie că această porţiune a intestinului gros are un rol mult mai complex.

Funcţionarea colonului şi să­nătatea umană se află într-o strânsă interdependenţă, în special datorită calităţii nume­roaselor procese biochimice care au loc în intestine. Pre­valenţa microbilor care produc substanţe nocive, de putre­facţie (de exemplu toxine, me­tan, amoniac etc.), poate avea ca rezultat apariţia unor boli. Aceste procese pot fi blocate cu succes de bacteriile bene­fice, aşa-numitele bacterii pro­biotice. Probioticele sunt mi­cro­organismele benefice care au capacitatea de a supravieţui efectelor dis­tructive ale acidului gastric, bilei şi enzimelor digestive şi de a ajunge în colon, unde formează colonii şi se multiplică. Citeste mai mult