CALIVITA ITI DA VIATA, TE INVATA, TE RASFATA

Nu ştiu ce ar fi însemnat viaţa mea fãrã CaliVita, dar ştiu cã într-adevãr CaliVita dã „viaţã anilor şi ani vieţii“. Mai ştiu cã am învãţat foarte multe lucruri pe plan profesional, ca medic, dar şi ca bun constructor de reţea. Am învãţat foarte multe lucruri despre oameni şi despre natura umanã: cã nu semãnãm unii cu alţii şi cã avem fiecare propria realitate pe care trebuie sã o respectãm. În CaliVita însã, avem idealuri comune şi de aceea meritã sã fim uniţi.

Am mai învãţat cã oamenii apreciazã întotdeauna doar ce faci pentru ei, cã e bine sã ne folosim energia pentru a-i lãuda pe ceilalţi şi e pãcat sã ne-o consumãm vorbindu-i de rãu, criticându-i, cã întotdeauna sinceritatea şi adevãrul rãmân „armele“ cele mai puternice.

[fbls]

Am învãţat sã nu aştept ca lucrurile sã se întâmple de la sine, ci sã mã straduiesc din rãsputeri sã fac ca lucrurile sã se întâmple.

Şi am mai învãţat cã, spre deosebire de o afacere clasicã, unde trebuie sã controlezi în permanenţã lucrurile, aici adevãrata creştere şi marea afacere începe atunci când „pierzi controlul“.

Pânã la nivelele de TPM,EM sau SM, tu trebuie sã fii cel mai bun, sã te perfecţionezi în permanenţã, sã vorbeşti cel mai bine, sã fii cel mai deştept. Dar dacã vrei sã treci de aceste nivele, trebuie sã ştii la timp sã te dai la o parte şi sã îi laşi pe alţii sã devinã mai buni şi mai deştepti decât tine. Sunt mândrã de managerii mei, le-am spus-o de câte ori am putut şi o repet şi acum!

A meritat CaliVita cei 15 ani din viaţa mea? Cu siguranţã!

Cât despre „rãsfãţ“, vã las sã vedeţi fotografiile din locurile minunate unde am fost, în ţarã şi strãinãtate.

Vã îmbrãţişez şi vã iubesc!

P.S. Va spun un secret:  dacã vreţi sã ajungeţi GPM, dansaţi cât mai bine şi mai des dansul Palmierului de Aur. La mine a funcţionat!

Alexandrina Galiceanu, GPM

Articol din CaliNews

MAI IN FORMA, MAI IN FATA, MAI CU VIATA

În zilele de 19-20 mai 2006, în centrul ţării, într-un cadru mirific, cochetul complex balnear Bazna a găzduit un nou Seminar al liderilor CaliVita International. Manageri şi membri-cheie ai mai multor linii sponsoriale din toate colţurile ţării s-au întrunit la un seminar care a reuşit să îmbine cu succes ţelul declarat de a transmite cunoştinţe noi şi de a împărtăşi experienţe cu destinderea şi relaxarea. Locul a fost tocmai potrivit. Liniştea asigurată de mica localitate medievală, confortul complexului cu cele două bazine şi facilităţi conexe şi sala de conferinţe bine dotată au contribuit din plin la reuşita seminarului. Ne-am bucurat de participarea sponsorilor din Ungaria Pintér Károly GPM, Rács Zoltán SM şi a invitatei Nagy Gabriella EM.

Programul stabilit a cuprins prelegeri atât din domeniul tehnicii, cât şi prezentări medicale de mare interes. Şirul prezentărilor a fost deschis de dr. Alexandrina Găliceanu EM, care ne-a introdus în taina cauzelor care duc la apariţia bolilor. Noul sistem flexibil de recompensă, prin fantastica îmbinare a rigurozităţii matematice cu gradele sale de libertate, dă cale liberă creativităţii celor care îl cunosc temeinic — ne-a sugerat Rács Zoltán SM. Un model de prezentare a afacerii CaliVita ne-a arătat Pintér Károly GPM, prin expunerea clară şi concisă cu care ne-a obişnuit de-a lungul anilor. Dr. Anebtawi Etelka ne-a destăinuit calităţile excepţionale ale noului produs Joint Protex, prilej cu care ne-a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, că cercetările medicale sunt capabile să menţină CaliVita în topul mondial. După o mărturie a reuşitei, succesului, împlinirii profesionale făcută de Nagy GabriellaEM din Szeged, o parte din participanţi ne-am dezmorţit în cele două bazine aflate în incinta complexului. Ca de obicei, am încheiat ziua cu o cină festivă, într-o atmosferă foarte plăcută.

Ziua de sâmbătă a avut un program extrem de încărcat. Doina Albuleţ 15% ne-a convins că în CaliVita „Atitudinea este totul“. Marius Găliceanu SM ne-a prezentat, în interpretare proprie, ideea de a „Alege… să fii bogat“. Miklós Katalin TPM a dovedit că „Destinul ni-l alegem singuri“, prin deciziile pe care le luăm în fiecare moment. Urmează sistemul! – ne-a îndemnat Nagy Gabriella EM, pentru construirea unei reţele de succes, exemplificând eficienţa metodei din experienţa sa proprie. Ne-a împărtăşit din experienţa proprie şi Sándor Mária TPM, vorbind despre ajutor alternativ în construcţia de reţea. Ca o concluzie şi, totodată, ca o călăuză în munca noastră viitoare s-a dovedit a fi prezentarea sponsorului nostru Pintér Károly GPM despre modul de gândire a liderului şi stiluri de conducere.

După terminarea seminarului, cei care au dorit şi-au prelungit sejurul. Împreună cu directoarele firmei, Daniela Berariu şi Mónika Sármási, am avut parte de o experienţă inedită. Am constatat din nou că voinţa umană, subconştientul bine dirijat face ca omul să „treacă prin foc“ pentru a-şi atinge scopul. Să treci prin foc – la propriu şi la figurat a fost tema acţiunii conduse de SM Marius Găliceanu. Prin metoda transmisă, cu o pregătire mentală şi psihologică adecvată, cu toţii am început să credem cu adevărat în propriile noastre puteri. După patru ore de pregătire s-a produs minunea. Toţi participanţii, de la mic la mare, am trecut prin foc, fără dureri, fără leziuni. Trăirile noastre interioare au fost diferite, dar cu toţii am fost de acord cu René de Lassus: mersul pe jar este o metaforă referitoare la limitele pe care noi înşine le impunem creierului. S-a dovedit că mersul pe jăratec este posibil dacă mobilizăm forţele interioare neutilizate anterior. În lumina celor întâmplate, greutăţile întâmpinate în procesul de construcţie a reţelei au început să pară mai uşor de depăşit.

Astfel s-a dovedit încă o dată puterea afacerii CaliVita de a asigura membrilor săi şi, prin membrii săi, şi altora nu numai sănătate şi bunăstare, ci şi posibilităţi de recreare, de studiu, de dezvoltare a personalităţii şi a voinţei. Aceasta este o cale de a deveni oameni echilibraţi, integri, adică oameni CaliVita.

Articol semnat de MIklos Katalin TPM,  in CaliNews, 2006