ASCULTA-TI INTUITIA

” Când visăm singuri, este doar un vis, când visăm împreună, este începutul unei noi realităţi.” Friedensreich Hundertwasser

Mi-aş dori ca oamenii nu doar să viseze la o viaţă trăită în spiritualitatea intuiţiei, ci să creadă sincer în aceasta.

Premoniţiile sunt fenomene absolut natu rale, care îşi au originea în interiorul nostru. Cu toate acestea, adesea ne punem întrebarea: Nu ne-am pierdut oare această abilitate, da torită educaţiei pe care am primit-o sau rit mului haotic de viaţă pe care îl ducem? Nu de puţine ori ne îndoim chiar că ne-am putea baza pe aşa-zisa voce interioară. Însă nu există fiinţă umană care să nu acţioneze, la un mo ment dat, condusă parcă de o mână nevăzută. În astfel de momente, nu este oare vorba de o acţiune sugerată de vocea noastră interioară?
Gândiţi-vă mai bine: Vă puteţi aminti când şi în ce condiţii aţi ascultat ultima dată de vocea dumneavoastră interioară? Când aţi simţit intuitiv care este cea mai potrivită soluţie?

Capacităţile intuitive există latent în fiecare dintre noi. În cazul în care hotărâm că am vrea să cunoaştem premoniţiile conştient, aflăm că baza acestora o constituie nimic altceva decât cele cinci forme psihice sau spirituale de percepţie: capacitatea de a simţi, de a vedea, de a auzi, de a mirosi şi de a cunoaşte

De multe ori în viaţă mi s-a întâmplat ca, în momentul în care discutam cu cineva, dintr-o dată să primesc răspuns la o întrebare care mă frământa de multă vreme.

Ce este intuiţia? ••• 
Sugestiile intuitive sunt piese de infor maţie transmise adesea prin intermediul unui limbaj simbolic: semnele pot sosi sub formă de imagini, senzaţii şi mirosuri, exact ca în cazul revelaţiilor. Aura unei fiinţe umane poate, de asemenea, să reprezinte un semn. Intuiţia ia naştere în adâncul fiinţei noastre. 

Cu toate că intuiţia nu este echivalentă cu inspiraţia sau imaginaţia, toate aceste trei concepte sunt strâns legate. Inspiraţia poate veni din exterior sau din sufletul nostru, în timp ce imaginaţia prinde viaţă sub forma imaginilor, ideilor şi viziunilor. Imaginaţia ne poate ajuta să revigorăm intuiţia din noi, acţionând ca o motivaţie. Însă intuiţia este mai mult decât imaginaţia şi inspiraţia.

Imaginaţia •••
Imaginaţia înseamnă fantezie, o capa ci ta te cu ajutorul căreia putem vizualiza lucrurile care nu există. Deci fantezia este un fel de Abilitate de Creaţie, care îi conferă creatorului creativitate.
Dacă ne mobilizăm imaginaţia, vom ob serva o modificare semnificativă a atitudinii faţă de noi înşine, care, bineînţeles, va afecta şi dezvoltarea cunoaşterii de sine. Astfel, vom putea experimenta şi cunoaşte rea li tatea într-un mod mult mai conştient. Vom deveni capabili să ne apreciem pe noi înşine şi imaginaţia noastră intuitivă şi să apelăm la ea în viaţa de zi cu zi.

Inspiraţia •••
Inspiraţia este, de fapt, o sugestie, o idee. Ideile care ne vin brusc sunt în tota litate ale noastre; altfel spus, ne oferă posi bilitatea de a face ceva. Motivaţia este cea care ne insuflă entuziasm. „Luăm foc” aproape imediat. 
Sugestiile ne vin din adâncurile sub con ştientului sau chiar de la nivelul conştientului şi aproape că ne forţează să devenim con ştienţi. Dar la fel de bine putem primi in spiraţie şi din exterior, de la alţi oameni.

Intuiţia •••
Intuiţia înseamnă recunoaşterea di rectă, înţelegerea unui lucru sau a unui proces complicat. Cu cât devenim mai deschişi către experienţele intuitive, cu cât facem mai mult loc evenimentelor neaşteptate în viaţa noastră, cu atât percepţiile noastre se vor îmbogăţi cu experienţe interioare.

Cunoaşterea realităţii cu ajutorul intu iţiei ne umple întotdeauna de ad miraţie. Cine nu şi-ar dori să expe rimenteze acest lucru? Noi toţi cei care facem parte din viaţa CaliVita, trebuie să fim deschişi către experienţele intuitive, trebuie să ne ascultăm imaginaţia, inspiraţia şi intuiţia, pentru ca visurile noastre să nu rămână doar simple visuri!

Cu cele mai alese gânduri,
           Gerry G. Hargitai
           Preşedinte şi Fondator

 

CaliNews

Oct.-Nov.2010

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FeaG0APpIIw[/youtube]